KỲ CỤC

By Nguyen Kim Son

KỲ CỤC

Em kỳ cục quá đó nghe
Muốn giành đi trước thôi nhe đừng hòng
Thôi mà tình đã long đong
Nhường anh chút xíu cho lòng thảnh thơi

Xót xa nhớ dáng em cười
Con tim bịnh tật mấy mươi năm rồi
Em kỳ cục quá đó thôi
Chỗ quen biết cũ xin đời bỏ qua

Thiệt là kỳ cục đó nha
Chờ anh dạo khắp ta bà cho vui
Mốt mai lá cỏ chân người
Xin ai bước nhẹ kẻo trời khói bay.
                                      (6.11.08)
                                   Nguyễn văn Nhân

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6818','c3q70laqhjiv05ki7hgnenogt6','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-19 13:04:48','/ac12428/trang-ban-be.html')